Hotline: 093.888.2770 (9h30 - 21h)
Thông báo của tôi

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Quyền riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với CHALAMES, vì thế chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào những trường hợp nêu ra sau đây. 

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để:
Liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

Duy trì tài khoản: để tạo và duy trì tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn.

2- Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân khách hàng:

Chỉ dùng cho nội bộ Chalames gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

3- Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập thực hiện hủy bỏ.

4 - Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân khách hàng:

Chỉ có duy nhất nội bộ Chalames được phép tiếp cận và sử dụng thông tin khách hàng đã cung cấp.
5- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH Chalames

Địa chỉ trụ sở chính:

409/11 Nguyễn Trãi, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 034 556 8080  Email: hotro.chalames@gmail.com

6- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về hotro.chalames@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi thông tin dữ liệu liên quan đến cá nhân của mình.

7- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng nội bộ để Chalames chăm sóc khách hàng.